Лаборант хімічного аналізу. Контролер у виробництві чорних металів

Контроль сировини, напівпродуктів і готового продукту на промислових підприємствах, аналіз питної, промислової і стічної води, аналіз повітря, яким ми дихаємо, аналіз харчових продуктів і ще багато інших аналізів виконують лаборанти хімічного аналізу.
   Надходить на підприємство сировина. Перш ніж приступити до її переробки, потрібно перевірити із яких компонентів вона складається, який вміст в ній різних речовин. Іде переробка сировини: необхідний контроль за процесом перетворення реагуючих речовин, щоб вчасно прийняти міри, якщо реакція буде проходити в небажаному напрямку.
   Одержано готовий продукт. Чи відповідає його якість необхідним вимогам? А якщо продукт довго зберігати, чи не зміниться його склад? Всі ці завдання розв'язує лаборант хімічного аналізу.
   Робота лаборанта досить складна і трудомістка, але разом з тим дуже важлива і цікава.
   Професія лаборанта-хіміка належить до тих професій, де можна проявити свої здібності, уміння, розум, спритність, талант.

laborant

   Повинен знати: Загальні основи аналітичної і фізичної хімії; призначення і властивості застосовуваних реактивів; правила складання лабораторних установок; способи визначення маси і об’єму хімікатів; способи приготування складних титрованих розчинів; правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення необхідних розрахунків за результатами аналізу; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів; технічні умови і державні стандарти на проведені аналізи, правила ведення технічної документації на виконані роботи.

   Повинен уміти: Проводити складні аналізи суміші пульпи, розчинів, реактивів, концентратів, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів, готової продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив, кислот, лугів за встановленою методикою. Проводити різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових сплавів, феросплавів, високолегованих сталей. Визначати кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на основі титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію за встановленими методиками. Встановлювати і перевіряти складні титри. Визначати нітрозність, міцність кислот. Виконувати аналіз ситовим або електроваговим методом за ступенем концентрації розчинів. Аналізувати сильнодіючі отрути, вибухові речовини. Проводити повний аналіз газів на апаратах ВТІ, газофракційних апаратах і хроматографах. Готувати складні реактиви і перевіряти їх придатність. Проводити у лабораторних умовах синтез за згаданою методикою. Визначати ступінь конверсії аміаку або окисності нітрозних газів. Визначати теплотворну спроможність палива. Оформляти і розраховувати результати аналізу. Складати лабораторні установки за наявними схемами. Проводити випробування покриття виробів на спеціальних приладах – везерометрі, камері тропічного клімату, приладі Мегера тощо. Проводити арбітражні аналізи прості та середньої складності.

Контролер у виробництві чорних металів

   Контролер у виробництві чорних металів – це експерт, що оцінює якість продукції, яка випускається на металургійних підприємствах.
   Контролер контролює дотримання технологічних інструкцій працівниками підприємств, а також виконує контроль проб чавуну, сталі, вугілля, шихти, хімічних продуктів, веде облік продукції та оформлення необхідної документації з занесенням в комп’ютерну мережу.

kontroler

   Повинен знати: фізичні та хімічні властивості напівфабрикатів, сировини, палива і готової продукції, що підлягають контролю; вимоги державних стандартів до якості продукції в експортному виконанні.
   Повинен уміти: здійснювати потоковий контроль окремих технологічних операцій виробництва і обробки чорних металів і труб. Контролювати якість вугілля, шихти, коксу і хімічних продуктів. Здійснювати вибірковий контроль якості проміжних продуктів. Контролювати якість зварних швів труб методом рентгенотелевізійного контролю. Приймати та контролювати якість продукції, що випускається, контролювати якість металу і труб методом дефектоскопії. Розбраковувати, атестовувати і відвантажувати готову продукцію відповідно до технічних умов і державних стандартів. Вміти користуватись персональним комп’ютером при отриманні інформації на виготовлену продукцію, вводити дані на відвантажену продукцію в ПК, роздруковувати сертифікати якості. Контролювати правильність провадження випробувань продукції, відбору проб для проведення аналізів та випробування сировини, напівфабрикатів, палива, вогнетривких матеріалів та готової продукції.
   Виявляти брак або випуск готової продукції зниженої якості, порушення технологічних інструкцій та повідомляти про це контролера вищої кваліфікації або майстра відділу технічного контролю.
   Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- додержуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
- знати інформаційні технології.

Запрошуємо на навчання

   Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти здійснює прийом учнів за професією "Лаборант хімічного аналізу. Контролер у виробництві чорних металів" на основі:
- базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 3 роки і 26 тижнів;
- повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 10 місяців.
   Всі учні забезпечуються стипендією

   До складу учнів зараховуються, як хлопці так і дівчата бажаючі отримати цю професію. По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.
   Випускникам гарантовано працевлаштування на металургійні підприємства Запорізького краю: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжтрансформатор» та інші.
   Час навчання зараховується у виробничий стаж.