ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання,навчання і розвиток дитини.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умовидля розвитку їх природних здібностей;
- Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя,шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народнихтрадицій та звичаїв;
- Сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноціннудомашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
- Виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.