План роботи методичного кабінету

 План роботи методичного кабінету

 

з/п

З а х о д и

Термін виконання

Відповідаль

ний

Виконавець

 

1. Організація  та  координування  діяльності методичних структур

1

Опрацювання матеріалів сайту МОН (листи, розпорядження, накази з питань ліцензування, акредитації, атестації навчального закладу, професій та спеціальностей)

постійно

заст.директора  з НВР

методисти

2

Підготовка та затвердження розділу «Методична робота» у плані роботи ДНЗ «Запорізький  ПЦПТО» на 2022-2023 н.р.

серпень

 заст.директора

з НВР

методисти

3

Складання єдиного плану методичної роботи педагогічного колективу на 2022-2023 н.р.»

серпень

заст.директора  з НВР

методисти

4

Організація роботу  педагогічної ради: затвердити склад, обрати секретаря, скласти та затвердити тематику засідань

серпень

заст.директора  з НВР

методисти

5
Підготовка наказу: Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами
серпень

заст.директора  з НВР

методисти

6
Формування активу методкабінету та планування  його роботи
 
   
7
Формування предметних (циклових) комісій; призначення голів предметних (циклових) комісій
серпень-вересень

методисти

методисти

8

Проведення оперативної наради з головами ПЦК з питань роботи у новому навчальному році,  надання допомоги у плануванні роботи

серпень-вересень

методисти

методисти

9

Перевірка та затвердження у заступника директора з НВР:

o    плани роботи ПЦК;

o    план роботи школи ППД

серпень-вересень

методисти

методисти

10
Складання графіка проведення тематичних тижнів предметів та професій
серпень-вересень

методисти

методисти

11

Складання графіка внутрішньоучилищного контролю на І семестр (ІІ семестр)

серпень-січень

заст.директора  з НВР

методисти

Підготовка графіків:

o   відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання;

o   семінарів-практикумів, круглих столів, методичних семінарів, майстер-класів, вебінарів (за планом НМЦПТО);

o   плану підвищення кваліфікації викладачів і майстрів в/н;

o   стажування викладачів і майстрів в/н.

серпень-вересень

заст.директора  з НВР

методисти

12
Проведення огляду методичної готовності кабінетів, лабораторій, майстерень до початку навчального року  (оглянути готовність  КМЗ предметів і професій)
серпень-вересень

методисти

методисти

13

Складання та затвердження робочих навчальних планів для І курсу ІІ ступеню навчання згідно нових стандартів професійної (професійно-технічної) освіти (КК-140) та дуальної форми (ЕГТ-112, МКТ-172)

серпень

заст.директора  з НВР

методисти

14

Організація роботи  методичного кабінету

серпень

методисти

методисти

15

Обрання активу методичного кабінету. Проведення організаційного засідання

серпень

методисти

методисти

16

Оновлення у методичному кабінеті довідково-інформаційного фонду методичних матеріалів, літератури з нової єдиної методичної теми

вересень

методисти

методисти

17

Оновлення інформаційних стендів у методичному кабінеті та другому поверсі корпусу В

вересень

методисти

методисти

18

Аналіз навчально-програмної документації загальноосвітніх та професійних предметів та дисциплін

серпень

методисти

   методисти

19

Оновлення у методичному кабінеті електронних картотек: методичної літератури, нормативних видань з питань професійно-технічної, середньої та фахової передвищої освіти

серпень-вересень

методисти

методисти

20

Підготовка  та затвердження витягу із робочих навчальних планів ІІІ ступеню навчання

cерпень

методисти

методисти

21

Розподіл годин теоретичного навчання ІІІ ступеню навчання: «Запорізька політехніка» – ДНЗ «Запорізький ПЦПТО

cерпень

методисти

методисти

22

Надання допомоги у підготовці матеріалів до складання тарифікації

cерпень

методисти

методисти

23

Підготовка наказу про організацію навчального процесу у групах ІІІ ступеню навчання (4, 5 курс)

cерпень

методисти

методисти

24

Опрацювання та аналіз «Методичних рекомендацій щодо розроблення освітньо‐професійної програми фахового молодшого бакалавра» (Київ, 2022)

серпень

заст.директора з НВР

заст. директора з НВР методисти

25

Опрацювання та аналіз семінару «Самооцінювання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти» (Київ, 05.06.2022)

серпень

заст.директора з НВР

заст.директора

з НВР методисти

26

Опрацювання та аналіз семінару «Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти у 2022/2023 н.р.» (Київ, 07.07.2022)

серпень

заст.директора з НВР

заст.директора

з НВР методисти

27

Створення довідково-інформаційного фонду методичних матеріалів, електронних ресурсів для дистанційного навчання

листопад-грудень

методисти

методисти,

актив МК

28

Розробка  та затвердження Положення про

моніторинг якості освіти у ДНЗ «Запорізький  ПЦПТО»

вересень-жовтень

заст.директора з НВР

методисти,

актив МК

29

Підготовка та презентування на інструктивно-методичній нараді інформації з впровадження елементів дуальної системи освіти у закладі

жовтень

заст. директора

з НВР

методисти,

голови ПЦК

30

Розробка освітніх програм підготовки кваліфікованого робітника

серпень

заст.директора з НВР

методисти,

голови ПЦК

31

Розробка освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра (згідно нових стандартів ФПО)

серпень

заст.директора з НВР

методисти,

голови ПЦК

32

Розробка силабусів з навчальних дисциплін підготовки фахового молодшого бакалавра

серпень-вересень

заст.директора з НВР

методисти,

голови ПЦК

33

Оновлення інформаційних стендів у методичному кабінеті та на 2-му поверсі корпусу Б

серпень-вересень

методист

методисти,

актив МК

34

Оформлення у методичному кабінеті плануючої документації:

річний план роботи; план роботи педагогічної ради;

графіки проведення засідань, предметних тижнів, відкритих уроків та виховних заходів; план роботи методичного кабінету; план роботи школи ППД

вересень

методисти

методисти,

актив МК

35

Організація та проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності:

роботу школи перспективного педагогічного досвіду;

індивідуальних та групових консультацій;

інструктивно-методичних нарад

впродовж навч.року

методисти

методисти,

актив МК, голови ПЦК

36

Організація спільно з бібліотекарем Днів науково-технічної та педагогічної інформації на базі бібліотеки та методкабінету.

1 раз на

2 місяці

методисти

методисти, бібліотекар

37

Підготовка та проведення засідання голів ПЦК

4 четвер

місця

заст.директора з НВР

методисти,

голови ПЦК

38

Продовження роботи по виявленню, узагальненню та вивченню перспективних методів роботи педагогів училища

впродовж навч.року

методисти

методисти, голови ПЦК

39

Проведення моніторингу рівня інформаційно-цифрових компетентностей кожного педпрацівника

жовтень

методисти

методисти,

голови ПЦК

40

Організація навчального курсу «Цифрові компетентності сучасного педагога» 

жовтень

листопад

методисти

методисти,

  голови ПЦК

41

Проведення підсумкового тестування з  цифрових компетентностей педагога на платформі «Дія»

листопад

методисти

методисти,

  голови ПЦК

42

Підготовка та проведення  педагогічних читань за тематикою: «Ключові засади інформаційно-комунікаційної компетентності педагога»

січень

методисти

методисти,

голови ПЦК

43

Проведення огляду онлайн журналів ВГ «Основа», предметних журналів тощо

1 раз на

2 місяці

методисти

актив МК голови ПЦК

44

Ознайомлення педагогічних працівників з тематикою вебінарів, тренінгів на українських платформах для самоосвіти педагогів Prometheus, EdEra, На Урок, Всеосвіта

впродовж навч.року

методисти

актив МК голови ПЦК

45

Залучення педагогічних працівників до проходження онлайн-курсу для педагогів та керівників закладів П(ПТ)О на платформі EdEra, Prometheus, На Урок

впродовж навч.року

методисти

актив МК голови ПЦК

46

Складання та узгодження розкладу занять для груп ІІІ ступеню навчання в НУ «ЗП»

вересень, січень

заст.директора з НВР

методист

47

Поповнення бібліотеки електронного методичного кабінету літературою по вдосконаленню педагогічної та методичної роботи, з перспективного педагогічного досвіду

впродовж навч.року

методисти

методисти,

актив МК

48

Проведення кадрового моніторингу. Оформити та оголосити результати

березень

квітень

методисти

методисти,  актив МК

49

Проведення  ІМН з інженерно-педагогічними працівниками з інформування, оперативного вивчення нормативних документів, методичних рекомендацій, стандартів

впродовж навч.року

методисти

методисти, голови ПЦК

50

Участь  у підготовці та проведенні відкритих уроків, позакласних заходів із теоретичного та практичного навчання

впродовж навч.року

заст.директора  з НВР

актив МК голови ПЦК

51

Участь у підготовці та проведенні конкурсу на кращий загальноосвітній та професійний навчальний кабінет

впродовж навч.року

заст.директора  з НВР

актив МК голови ПЦК

52

Організація виставки (спільно із бібліотекарем) нових надходжень навчальної  та навчально-методичної літератури

1 раз на

2 місяці

методисти

актив МК голови ПЦК

53

Участь в організації взаємовідвідування уроків педагогами

впродовж навч.року

заст.директора  з НВР

актив МК голови ПЦК

54

Підготовка та проведення педагогічного ярмарку «Обмін досвідом із вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій» (онлайн)

квітень 2023

методисти

методисти,

голови ПЦК

55

Організація  та проведення конкурсу на кращу методичну розробку  «Мій урок» (онлайн)

травень

2023

методисти

методисти,

голови ПЦК

56

Підготовка та проведення інструктивно-методичних нарад (за методичною тематикою)

постійно

методисти

методисти,

голови ПЦК

57

Поповнення новинами та методичними матеріалами сторінки веб-сайту «Методична робота»

впродовж навч.року

методисти

голови ПЦК

58

Наповнення новими публікаціями блогу методиста Павлової О.Є.

впродовж навч.року

методист

методист

59

Участь у ярмарках, форумах: «Інноватика в сучасній освіті-2023», «Сучасні заклади освіти України - 2023» м. Київ (онлайн)

впродовж навч.року

методисти

голови ПЦК

60

Продовжити  роботу над створенням (оновленням) власних веб – сторінок (блогів) педагогів, як одного із методів поширення педагогічного досвіду.

постійно

методисти

методисти

61

 Узагальнити досвід викладачів:

Шоя В.К. – метод порівняльного викладання матеріалу на уроках математики, як дієвий спосіб послідовного формування математичної компетентності;

Павлова О.Є. – формування екологічної компетентності здобувачів освіти;

Антонюк С.В. – формування ключових компетентностей здобувачів освіти через розвиток критичного мислення

квітень-травень (узагаль-нення, презента-ція досвіду)

методисти

методисти

62

Участь  у  підготовці  і  проведенні  атестації педагогічних працівників

жовтень

квітень

заст.директора з НВР

методисти голови ПЦК

63

Участь у круглому столі викладачів природничого циклу (хімія, екологія, біологія). Тема: «Формування мотивуючого до навчання освітнього простору» (онлайн)

09

вересня

сервіс ZOOM

методисти

методисти голови ПЦК

64

Участь у онлайн-семінарі для заст.. директора з НВР ЗП(ПТ)О. Тема: «Актуальні питання  початку 2022-2023 н.р.» (за потреби)

  

15

вересня

сервіс ZOOM

заст.директора  з НВР

старший майстер,

методисти,

голови ПЦК

65

Участь у круглому столі викладачів фізики та астрономії. Тема: «Професійна діяльність педагогічних працівників з використанням сучасних освітніх підходів» (онлайн)

16

вересня

сервіс ZOOM

методисти

методисти голови ПЦК

66

Участь у круглому столі бібліотекарів. Тема: «Простір і ресурси бібліотеки для роботи у різних формах комунікації учасників освітнього процесу» (онлайн)

23

вересня

сервіс ZOOM

методисти

бібліотекар

67

Участь у онлайн-семінарі для методистів ЗП(ПТ)О Тема: «Формування нового освітнього простору на принципах педагогіки партнерства: практичний аспект»

22

вересня

сервіс ZOOM

методисти

методисти голови ПЦК

68

Участь у конкурсі з фізики серед здобувачів освіти «Фізика у світі професій»

вересень

листопад

методисти

викладачі, голова ПЦК

69

Участь в онлайн-тренінгу. Тема: «Цифровий інструмент Google  Classroom  овий інструмент у роботі сучасного педагогау роботі сучасного педагога»

вересень

 YоuТubе

методисти

викладачі, голова ПЦК

70

Участь  у дистанційному курсі.Тема: «Використання Microsoft Teams в освітньому процесі»

12-16

вересня  Microsoft Teams

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

71

Участь у вебінарі. Тема:  «Застосування   IKT     на

уроках предмету «Захист     України»»

29

вересня

заст.директора з ВР

викладач предмету «Захист України»

72

Участь  у дистанційному курсі. Тема: «Педагог XXI століття. Створення особистого Smart-кypcy»

10-28 жовтня

Google  Classroom 

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

73

Участь в онлайн-тренінгу. Тема: «Цифровий інструмент Google Jamboard для роботи педагогічних       працівників»

жовтень

 УоuТuЬе

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

74

Участь у вебінарі. Тема:  «Методичні аспекти підготовки учнів до ЗНО з математики»

04

жовтня

методисти

викладачі,

голова ПЦК

75

Участь у вебінарі. Тема: «Критичне мислення

уроках історії»

06

жовтня

методисти

викладачі,

голова ПЦК

76

Участь у вебінарі. Тема:  «Природничо-математичні знання в формуванні професійної компетентності»

11

жовтня

методисти

викладачі,

голова ПЦК

77

Участь у вебінарі. Тема:  «Розвиток та формування професійних компетентностей здобувачів освіти на уроках виробничого навчання»

20

жовтня

методисти

майстри в/н,

голови ПЦК

78

Участь у вебінарі. Тема: «Задачі з практичним

змістом на уроках          математики»

25

жовтня

методисти

викладачі,

голова ПЦК

79

Участь у конкурсі відеороликів з  історії серед здобувачів освіти «Людське   обличчя історії»

           

25

жовтня

сервіс ZOOM

методисти

викладачі,

голова ПЦК

80

Участь у вебінарі. Тема: «Роль демонстраційного експерименту з фізики у створенні проблемпих ситуацій»

01 листопада

сервіс ZOOM

методисти

викладачі,

голова ПЦК

81

Участь у вебінарі. Тема: «Ключові      навички       XХI сторіччя, a6o чому вчитися сьогодні для успіxy завтра»

08 листопада

сервіс ZOOM

методисти

викладачі,

голова ПЦК

82

Участь у вебінарі. Тема: «Досвід    розроблення

силабусу та контенту дистанційного курсу професійної підготовки        майбутніх кваліфікованих робітників»

10

листопада

сервіс ZOOM

методисти

методисти,

голови ПЦК

83

Участь у семінарі-практикумі викладачів фізичної культури. Тема: «Шляхи підвищення ефективності освітнього процесу на уроках фізичної культури»

10 листопада

методисти

викладач,

голова ПЦК

84

Участь у онлайн-семінарі для заст.. директора з НВР ЗП(ПТ)О Тема: «Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу  ЗП(ПТ)О»

16 листопада

сервіс ZOOM

заст.директора з ВР

старший майстер,

голови ПЦК

85

Участь у семінарі-практикумі старших майстрів. Тема: «Розвиток освітньо-виробничого середовища в закладах П(ПТ)О в умовах дуальної форми здобуття освіти»

17

листопада

методисти

старший майстер

86

Участь у семінарі-практикумі викладачів фізики та астрономії. Тема: «Використання технологій проектної діяльності при викладанні фізики та астрономії»

18

листопада

сервіс ZOOM

методисти

викладачі,

голова ПЦК

87

Участь в обласному етапі XIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Tapaca Шевченка (за      умови сприятливої епідеміологічної ситуації)

листопад

методисти

викладачі,

голова ПЦК

88

Участь  у дистанційному курсі. Тема: «Цифрові інструменти освітньої взаємодії»

07-25

листопада

Google  Classroom

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

89

Участь в онлайн-тренінгу. Тема: «Цифровий інструмент Google Календар для      роботи педагогічних працівників».

листопад

УоuТuЬе

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

90

Участь у Всеукраїнському вебінарі. Тема: «Веб—середовище як  запорука привабливості робітничих професій серед молоді»

листопад  Microsoft Teams

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

91

Участь у Всеукраїнському вебінарі. Тема: «Стажування педагога як передумова підвищення якості професійної                                                                                                          освіти»

листопад  Microsoft Teams

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

92

Участь у вебінарі. Тема: «Застосування

інформаційно-комунікаційних технологій на уроках  хімії, біології i екології       для розвитку критичного  мислення здобувачів освіти»

01

грудня

сервіс ZOOM

методисти

викладачі,

голова ПЦК

93

Участь у семінарі викладачів природничого циклу (біологія  i  екологія, хімія). Тема: «Використання технологій проектної діяльності при викладанні фізики та астрономії» «Метапредметний підхід викладача, як умова підвищення якості           освіти здобувачів освіти»

06

грудня

сервіс ZOOM

методисти

викладачі,

голова ПЦК

94

Участь у вебінарі. Тема: «Впровадження інтерактивних технологій на уроках виробничого навчання з професій: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електрослюсар з ремонту й обслуговування засобів автоматики підстанцій»

06

грудня

сервіс ZOOM

методисти

викладачі,

голова ПЦК

95

Участь у Обласному етапі XXIII Міжнародного     конкурсу з української мови імені Петра   Яцика   (за   умови сприятливої епідеміологічної ситуаціі)

грудень

методисти

викладачі,

голова ПЦК

96

Участь в онлайн-тренінгу. Тема: «Цифровий

інструмент Google Сайт для роботи педагогічних працівників»

грудень

УоuТuЬе

методисти

викладачі, майстри в/н,

голови ПЦК

97

Підготовка та проведення методичного семінару Тема: «Формування STEM-компетентностей у процесі підготовки кваліфікованих робітників»

1-ий  тиждень

лютого

методисти

актив МК

голови ПЦК

98

Підготовка та проведення методичного семінару Тема: «Педагогічні технології у професійному навчанні»

1-ий  тиждень

квітня

методисти

актив МК

голови ПЦК

99

Підготовка та проведення інструктивно-методичної наради «Творчий портрет педагога» (творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються у 2022 році):

- Кращих зразків навчальних посібників, дидактичного, роздаткового, навчального матеріалів;

-   Кращих методичних розробок, планів уроків, позакласних заходів, доповідей викладачів та майстрів в/н;

-   Кращих рефератів та докладів по вдосконаленню навчально-виховного процесу;

-   Кращих письмових робіт, рефератів учнів

січень-

березень

методисти

актив МК

голови ПЦК

 

2. Аналітико-консультативна робота

1

Надання допомоги викладачам і майстрам в/н у складанні планів: поурочно-тематичних, роботи навчального кабінету, лабораторії

вересень

методисти

методисти,

голови ПЦК

2

Надання допомоги викладачам і майстрам в/н у складанні поурочно-тематичних планів за Стандартами П(ПТ)О на компетентно-модульній основі

вересень

заст.директора з  НВР

методисти,

голови ПЦК

3

Проведення  анкетування, індивідуальні бесіди, тестування з метою вивчення рівня загальної та професійної компетентності педагогів

листопад

методисти

методисти,

актив МК

голови ПЦК

4

Консультування та оперативно методичні наради з питань організації освітнього процесу, вивчення нормативно – методичних документів

впродовж року

методисти

методисти

5

Розробка зразку освітньої програми підготовки кваліфікованого робітника

вересень

методисти

методисти

6

Консультування голів ПЦК у складанні освітніх програм підготовки кваліфікованого робітника, освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра

вересень

методисти

методисти

7

Консультування щодо організації видавничої діяльності педагогічних працівників

впродовж навч.року

методисти

методисти

8

Надання допомоги педагогічним працівникам у складанні  індивідуальних планів підвищення професійної компетентності, підготовці доповідей..

впродовж навч.року

методисти

методисти,

голови ПЦК

9

Забезпечення індивідуального підходу методичної роботи щодо самоосвіти педагогів

впродовж навч.року

методисти

методисти,

голови ПЦК

10

Надання допомоги педагогічним працівникам, що атестуються у підготовці та оформленні атестаційних матеріалів

впродовж навч.року

заст.директора з НВР

методисти,

голови ПЦК

11

Надання допомоги педагогічним працівникам, що атестуються у підготовці та проведенні творчих звітів

за графіком

заст.директора з НВР

методисти,

голови ПЦК

12

Надання допомоги педагогічним працівникам у створенні матеріалів для друку у всеукраїнських виданнях та в «Освітньому просторі»

впродовж навч.року

методисти

методисти

13

Надання допомоги викладачам, майстрам в/н, керівництву училища у проведенні обласних методичних семінарів-практикумів які проводяться в Центрі (підготовка доповідей, уроків, розробок..)

впродовж навч.року

методисти

методисти, актив МК

14

Надання допомоги предметним (цикловим) комісіям щодо планування та проведення засідань

впродовж навч.року

методисти

методисти,

актив МК

15

Надання допомоги майстрам в/н,  викладачам професій у складанні освітніх програм на основі компетенцій із кожного розряду СП(ПТ)О

вересень-жовтень

заст.директора з НВР

методисти,

голови ПЦК

16

Організація та надання адресної допомоги педагогічним працівникам

впродовж навч.року

методисти

методисти,

актив МК

17

Надання допомоги педагогам у підготовці та проведенні семінарів

за графіком

методисти

методисти,

актив МК

18

Надання допомоги педагогам щодо вдосконалення контрольних методичних засобів (контрольних, тестів, самостійних)

за потреби

методисти

методисти,

голови ПЦК

19

Надання інформації педагогам про бази суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації

впродовж навч.року

методисти

актив МК голови ПЦК

20

Надання консультативно-методичної

допомоги педагогам навчального закладу щодо моніторингу:

-     змісту навчання і виховання;

-     оцінювання рівня навчальних досягнень учнів;

-     стану навчально-методичного забезпечення;

-     інформаційного забезпечення;

-     роботи з охорони праці тощо

за потребою

методисти

методисти,

актив МК