План роботи методичного кабінету

 План роботи методичного кабінету

ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» на 2017-2018 н.р.

1.      Організаційна робота

1

Обрати актив методкабінету та спланувати його роботу

Вересень

2017

Заст.

директора з НР

   Методист

2
Створити предметно-циклові комісії, надати допомогу у плануванні роботи комісій
Вересень

2017

Заст.

директора з НР

   Методист,

голови ПЦК

3
Скласти та оформити єдиний план методичної роботи педагогічного колективу на   2017 – 2018 н. р.

Вересень

2017

Заст.

директора з НР

Методист

4
Створити довідково-інформаційний фонд методичних матеріалів, електронних ресурсів, літератури з нової методичної теми

Вересень – жовтень

2017

Заст.

директора з НР

Методист,

Актив

методкабінету

5
Оформити зразки заповнення плануючої, облікової, звітної документації

Вересень-жовтень

Заст.

директора з НР

Методист,

Актив

методкабінету

6

Оновити картотеки:

-       методичної літератури, періодичних видань з питань професійної освіти;

-       передового педагогічного досвіду

Вересень-жовтень

Заст.

директора з НР

Методист,

Актив

методкабінету

7

Розробити конкретні критерії до атестації педагогічних працівників виходячи із «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»  

До 15.10.17

Заст.

директора з НВР

Методист,

голови ПЦК

8

Зосередити у методичному кабінеті плануючу документацію:

-       план роботи училища;

-       план роботи педагогічної ради;

-       план роботи методичної ради;

-       план роботи методичних комісій;

-       план роботи методичного кабінету;

-       план роботи школи молодого педагога

Вересень

2017

Заст.

директора з НР

Методист,

голови ПЦК

9

Організувати проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності:

-       роботу школи молодого педагога;

-       індивідуальних та групових консультацій;

-       інструктивно-методичних нарад

Вересень

2017

Заст.

директора з НР

Методист

10

Продовжити роботу по виявленню та вивченню перспективних методів роботи педагогів училища.

Протягом

року

Заст.

директора з НР

Методист, Голови ПЦК

11

Приймати участь у підготовці та проведенні педагогічних читань за тематикою: «Ключові засади компетентності педагога»

Січень

2018

Заст.

директора з НР

Методист

12

Спільно з бібліотекарем проводити огляд журналів “Управління школою”, “Завуч”, “Професіонал”, „Професійно-технічна освіта”, «Інформаційний збірник», предметних журналів, газети “Освіта”, „Освіта України” тощо

1 раз на

2 місяці

Заст.

директора з НР

Актив

методкабінету

голови ПЦК

13

Регулярно поповнювати картотеку та вести каталог за розділами навчально-методичної літератури з перспективного педагогічного досвіду

Протягом

року

Заст.

директора з НР

Актив

методкабінету

голови ПЦК

14

Продовжити поповнення тематичних та методичних папок із зразками уроків, відкритих заходів

Протягом

року

Заст.

директора з НР

Методист, Голови ПЦК

15

Поповнювати бібліотеку електронного методкабінету літературою по вдоскона-ленню педагогічної та методичної роботи, з перспективного педагогічного досвіду

Протягом

року

Заст.

директора з НР

Методист,

Актив

Методкабінету, зав.бібліотекою

16

Провести кадровий моніторинг. Оформити та оголосити результати

Січень 2018

Заст.

директора з НР

Методист, Актив

методкабінету

17

Регулярно проводити ІМН з інженерно-педагогічними працівниками по інформу-ванню, оперативному вивченню нормативних документів, методичних рекомендацій, стандартів ПТО

Протягом

року

Заст.

директора з НР

Заст.

директора з НР,

методист Голови ПЦК

18

Приймати участь у підготовці та проведенні відкритих уроків, позакласних заходів із теоретичного та практичного навчання

Протягом

року

Заст. директора з НР, з НВР

Актив

методкабінету

Голови ПЦК

19

Приймати участь у підготовці та проведенні конкурсу на кращий загальноосвітній та професійний кабінет

Протягом

року

Заст. директора з НР, з НВР

Актив

методкабінету

Голови ПЦК

20

Спільно з бібліотекарем організовувати виставки нових надходжень навчальної та навчально-методичної літератури

1 раз на

2 місяці

Заст.

директора з НР

Актив

методкабінету

голови ПЦК

21

Приймати участь в організації взаємовідвідування уроків педагогами

Протягом

року

Заст. директора з НР, з НВР

Актив

методкабінету

Голови ПЦК

22

Приймати участь у підготовці та проведенні конкурсу:

                 Кращий викладач року,

                 Кращий майстер року

Протягом

року

Завідуюча

бібліотекою, методист

Завідуюча

Бібліотекою,

Голови ПЦК

23

Приймати участь у підготовці та проведенні відкритих уроків

Протягом

року

Заст. директора з НР, з НВР

Актив

методкабінету

Голови ПЦК

24

Взяти   участь у підготовці   і проведенні атестації педагогічних працівників

25

Приймати участь у підготовці та проведенні методичного семінару «Формування компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності педагога»

1-ий тиждень

листопада

Заст.

директора з НР

Актив

методкабінету

Голови ПЦК

26

Приймати участь у підготовці та проведенні методичного семінару «Методична грамотність як умова успішної педагогічної діяльності»

1-ий тиждень

лютого

Заст.

директора з НР

Актив

методкабінету

Голови ПЦК

27

Приймати участь у підготовці та проведенні методичного семінару «Комунікативна культура педагога»

1-ий тиждень

квітня

Заст.

директора з НР

Актив

методкабінету

Голови ПЦК

28

Повести творчий звіт викладачів, майстрів в/н за навчальний рік з організацією виставки за наслідками роботи за навчальний рік:

         - Кращих зразків навчальних посібників, дидактичного, роздаткового, навчального матеріалів;

         -   Кращих методичних розробок, планів уроків, позакласних заходів, доповідей викладачів та майстрів в/н;

         -   Кращих рефератів та докладів по вдосконаленню навчально-виховного процесу;

         -   Кращих письмових робіт учнів

2. Аналітико-методична робота

1

Надати допомогу викладачам і майстрам в/н у складанні планів: поурочно-тематичних, роботи навчального кабінету, лабораторії

Вересень

2017

Заст.

директора з НР

Методист,

голови ПЦК

2

Надати допомогу викладачам і майстрам в/н у складанні поурочно-тематичних планів за Стандартами ПТО

Вересень

2017

Заст.

директора з НВР

Методист,

голови ПЦК

3

Надавати допомогу педагогічним працівникам у складанні планів самоосвіти, підготовці доповідей, рефератів

Вересень

2017

Заст.

директора з НР

Методист,

голови ПЦК

4

Надавати допомогу педагогічним працівникам, що атестуються у підготовці та оформленні атестаційних матеріалів

Протягом

року

Заст.

директора з НВР

Методист,

голови ПЦК

5

Надавати допомогу педагогічним працівникам, що атестуються у підготовці та проведенні творчих звітів

За графіком

Заст.

директора з НВР

Методист,

голови ПЦК

6

Надавати допомогу викладачам, майстрам в/н, керівництву училища у проведенні обласних методичних семінарів-практи-кумів які проводяться в Центрі (у підго-товці доповідей, уроків, розробок тощо)

Протягом

року

Заст.

директора з НР

Методист, актив методкабінету

7

Надавати допомогу предметно-цикловим комісіям щодо планування та проведення засідань

Протягом

року

Заст.

директора з НР

Методист,

актив методкабінету

8

Надавати допомогу педагогам у підготовці та проведенні семінарів

За графіком

Заст.

директора з НР

Методист,

актив методкабінету

9

Надавати допомогу педагогам щодо вдосконалення контрольних методичних засобів (контрольних, тестів, самостійних)

За потребою

Заст.

директора з НР

Методист,

голови ПЦК

10

Надавати консультативно-методичну

допомогу педагогам навчального закладу щодо моніторингу:

-       змісту навчання і виховання;

-       рівня навчальних досягнень учнів;

-       стану навчально-методичного забезпечення;

-       інформаційного забезпечення;

-       роботи з охорони праці тощо

За потребою

Заст.

директора з НР

Методист,

актив методкабінету