Педагогічні ради

Склад педагогічних рад

   Відповідно до Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, положень Державної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Статуту ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» та інших нормативно-правових документів в галузі освіти, на основі висновків щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами з метою підвищення ролі методичної роботи, підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників та для керівництва і координації методичної роботи створено координаційне ядро педагогічної ради у такому складі:

  • Полухін В.Ф.         – голова педагогічної ради, директор ДНЗ «Запорізький ПЦПТО»
  • Кравець О.В.        – секретар педагогічної ради;
  • Живиця М.А.         – відповідальний за виховну роботу;
  • Недодара Н.В.       – відповідальна за навчальну роботу;
  • Лыуш А.М.            – відповідальний за професійно-виробничу роботу;
  • Павлова О.Є.        – відповідальна за методичну роботу

Членами педагогічної ради є всі педагогічні працівники ДНЗ «Запорізький ПЦПТО»