Методична тематика роботи

Методична тематика роботи
предметно-циклових комісій
п/п
Назва комісії
Тематика роботи
1
Електротехнічних дисциплін
та професій
 Виховання толерантності в процесі професійної підготовки майбутніх  кваліфікованих робітників
2
Зварювальних дисциплін та   професій
Формування толерантності, як основи позитивних міжособистісних стосунків у підлітковому віці
3
Сфери обслуговування
 Толерантність в процесі становлення молоді в умовах полікультурного суспільства
4
Загальноосвітніх дисциплін
 Проблема формування толерантності молодого покоління в сучасних умовах
5
 Класних керівників
 Роль особистості педагога у формуванні творчої працездатності учнів із врахуванням їх індивідуальних особливостей