Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

   Професія зварник є дуже розповсюдженою, як на Україні та в усьому світі.

    Зварювання – надійний та економічний спосіб нероз’ємного з’єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Неможливо уявити сучасне оточуюче середовище, без застосування такого міцного і доступного способу з’єднання, як зварювання. 
     Зварювання необхідне майже у всіх галузях господарчого комплексу: для спорудження нових конструкцій, для ремонту машин і апаратів, відновлення пошкоджених споруд. Зварювальні конструкції несуть свою службу при надвисоких та  наднизьких температурах, під тиском, який у багато разів  перевищує атмосферний, і в умовах космічного вакууму. Воно і надалі буде безперервно вдосконалюватисьтарозвиватись.
    Саме в Україні вперше в світі були розроблені та стали використовуватися електричні контактно-стикові зварювальні машини та машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є. О. Патоном.

   

Вимоги професії до людини

   Праця зварника різнобічна і вимагає багатьох знань і вмінь. Для оволодіння професією електрогазозварника необхідні грунтовні загальноосвітні знання з фізики, хімії, математики і креслення.
   Він зобов’язаний мати грунтовні спеціальні теоретичні знання, широке технічне, творче мислення, бути загальноосвіченою людиною, бездоганно володіти практичними прийомами та навичками.
   Професія газозварника підходить тим, хто має інтерес до техніки, любить фізично працювати, має умілі руки.
   Зварник має вправно володіти своїми рухами, швидко опановувати рухові навички. Особливості рухів зварника полягають у високій точності, безперервності, ритмічності, у регульованості темпу. 
   Добре розвинений слух допомагає зварнику визначати довжину дуги, нормальну роботу джерела живлення. 
   Робота зварника творча. Вона спрямована на пошук нових шляхів і рішень, поглиблення знань, виховання ініціативи.

Запрошуємо на навчання

   ДНЗ "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" здійснює прийом учнів з професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» на основі: 
базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 3 роки;
повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 1 рік.

   Навчальним планом з цієї професії передбачено вивчення: спеціальної технології, матеріалознавства, охорони праці, читання креслень, електротехніка з основами промислової електроніки, інформаційної технології, основ галузевої економіки і підприємництва.  
   По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.
  Час навчання зараховується у виробничий стаж. 

 Кращим випускникам ДНЗ "Запорізький ПЦПТО" надається можливість, без проходження незалежного тестування, продовжити навчання на ІІІ стунені для отримання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Прикладна механіка».