Історія закладу

Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти – є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, має І рівень акредитації, входить до системи вищої, професійної освіти, забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній освіті, провадить підготовку висококваліфікованих робітників із одинадцяти професій та молодших спеціалістів за трьома галузями.

 Наказом Запорізького обласного управління професійно-технічної освіти від 14 травня 1966 року № 29 було створено професійно-технічне училище №23 м. Запоріжжя.    Протягом 10 років у навчальному закладі здійснювалася підготовка робітничих кадрів для Соціалістичної Республіки В’єтнам. Ця робота колективу відзначена урядовою нагородою – орденом Дружби Соціалістичної Республіки В’єтнам.

За досягнення високих результатів у підготовці та вихованні кваліфікованих робітників для підприємств і організацій металургійної промисловості у 1987 – 1991 роках навчальний заклад тричі нагороджували Дипломом і присвоювали звання “Краще училище металургії”.
           У 1990-1995 роках згідно експерименту із створення вищих професійних училищ на базі передових професійно-технічних навчальних закладів СПТУ №23 м. Запоріжжя було реорганізовано у вище професійне училища № 23.
          Відповідно до рішення Міністерства освіти України від 19.07.1995 року  ВПУ №23 м. Запоріжжя видана ліцензія на право провадження освітньої діяльності пов’язаної з наданням професійної освіти з одинадцяти професій металургійного та електротехнічного спрямування. Враховуючи потреби регіону у лютому 1997 р., навчальному закладу надано право провадження освітньої діяльності з надання професійної освіти з робітничих професій у сфері обслуговування (кухар; кондитер)                                   .
             З 1998 року Вище професійне училище №23 отримало дозвіл вести підготовку молодших спеціалістів із чотирьох напрямків, а у 2000 році,  успішно пройшовши акредитацію, визнано акредитованим за першим рівнем вищої освіти.
      Профіль центру – металургійний, та враховуючи потреби ринку праці, проводить підготовку фахівців  для  хімічної промисловості, сфери поштового зв’язку, харчової промисловості.

Розташований навчальний заклад в Заводському районі міста Запоріжжя, де знаходиться близько 30 промислових підприємств, п’ята частина з яких – це гіганти чорної і кольорової металургії:  ТОВ «ЗТМК»,  ПРАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжсталь»,  ПРАТ «Запоріжвогнетрив», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ПРАТ «Укрграфіт» та інші. Тому ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» протягом усіх років був і на сьогодні є базою для підготовки фахівців у першу чергу для промислових підприємств регіону. За цей час навчальним закладом для них підготовлено більше 15 тисяч кваліфікованих робітників і понад 900 молодших спеціалістів.

З 1992 року, згідно експериментальної програми, затвердженої Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, проводилася допрофесійна підготовка учнів шкіл Заводського району м. Запоріжжя. За минулі роки допрофесійну підготовку отримали більше як 500 учнів за професіями: „Лаборант хімічного аналізу (екологічний профіль)”, „Кухар”, „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики”.

У 2016-2017 навчальному році  ДНЗ «Запорізьке ВІПУ» було реорганізовано шляхом приєднання до нього ДНЗ «Запорізький професійний металургійний ліцей»  та перейменуванням у ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти».

ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» діє на основі Статуту затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Центр має належну навчальну базу загальною площею 8853,2 кв. м, що включає 2 навчальних корпуси, соціально-побутові приміщення, гуртожиток, їдальню. У корпусах розташовано 23 навчальних кабінети, 6 лабораторій, 2 спортивні зали, бібліотека з читальним залом, кінолекційний та актовий зали, профорієнтаційний центр, медичний пункт. 
 Кабінети обладнані робочими місцями викладача, учнів, налічують технічні засоби навчання, дидактичний матеріал, підручники, моделі, макети. Кабінети фахових дисциплін, які слугують одночасно і для виконання лабораторних робіт, обладнані необхідними лабораторними стендами, технічними засобами. 

Для проведення занять із дисциплін, при викладанні яких необхідне використання комп’ютерів, центр має у наявності два сучасні комп’ютерні класи. Клас „Інформаційних технологій” забезпечений необхідними електронним обладнанням та програмами, працює мережа «Інтернет». Надання первинної професійної освіти здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 
           Підготовка робітничих кадрів понад державне замовлення здійснюється за рахунок фізичних та юридичних осіб у відповідності з укладеними угодами. 
             ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» успішно співпрацює із обласним центром зайнятості з перепідготовки робітників з числа незайнятого населення. 
        Вивчивши та узагальнивши попит регіону в кваліфікованих робітниках, Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти разом із Запорізькою дирекцією УДППЗ „Укрпошта” створили навчально-виробничий комплекс „Поштовик”, що став центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників „Укрпошти”.
            Підготовка молодших спеціалістів здійснюється у співпраці з Запорізьким національним технічним університетом: кафедра „Обладнання і технологія зварювального виробництва” – для підготовки молодших спеціалістів із спеціальності «Прикладна механіка» (освітня програма „Зварювальне виробництво”) та кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок» – для підготовки молодших спеціалістів із спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», Харківським державним університетом харчування та торгівлі» (із спеціальності «Харчові технології»), Харківським коледжем Державного університету телекомунікацій – професія «Оператор поштового зв’язку». 

Стратегічна мета діяльності Центру  - створення багатопрофільного регіонального професійно-технічного начального закладу нового типу, спрямованого на створення сприятливих умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону та забезпечити рівний доступ до професійної освіти.