181 Харчові технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 Харчові технології

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 Виробництво та технологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Виробництво харчової продукції»

ПОЧАТКОВОГО (Короткий цикл) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

 

  Ціль програми: Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на забезпечення споживачів кулінарною продукцією, їх обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Основний фокус програми: Формування фахової компетентності щодо вміння здійснювати технологічний процес виробництва кулінарної продукції та обслуговування відвідувачів в закладах ресторанного господарства.

 

Молодший спеціаліст з харчових технологій повинен знати:

 • відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції;
 • технологію виробництва харчової продукції та органолептичні способи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;
 • сучасний вітчизняний та зарубіжний досвіт у професійній діяльності; виробничий цикл підприємства;
 • принципи організації праці;
 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (споживацький попит);
 • товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини;
 • основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику сумлінного ведення бізнесу;
 • посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 • основи соціології, тенденції та моду в галузі товарів та послуг;
 • професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 • правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію і гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 • основи діловодства і документообігу.

Молодший спеціаліст з харчових технологій повинен вміти:

 • використовувати набуті знання у професійній діяльності;
 • зміцнити здоров’я, сприяти підвищенню працездатності;
 • створити на робочому місці безпечні умови праці;
 • вести обґрунтовану практичну діяльність закладів ресторанного господарства, володіти економічним мисленням;
 • поглибити і вдосконалити навички приготування страв і кулінарних виробів, застосовуючи передові технології, оволодіти робітничою професією кухаря 5 розряду;
 • поглибити і вдосконалити навички по застосуванню ефективних форм і методів обслуговування населення;
 • поглибити і вдосконалити навички організовувати та управляти виробничим процесом в закладах ресторанного господарства;

використовувати інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати).

 

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

 • керуючий (менеджер) підприємством харчування;
 • завідувач підприємства громадського харчування;
 • начальник виробництва (в закладах харчування);
 • керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.);
 • технік-технолог з технології харчування;
 • завідувач виробництва в закладах харчування;
 • шеф-кухар;
 • адміністратор залу (в закладах харчування);
 • виробник харчових напівфабрикатів 5-й розряд;
 • кухар 6-й розряд;
 • кухар 5-й розряд;
 • кухар дитячого харчування;
 • офіціант;
 • метрдотель;
 • член бригади ресторану.