Електромонтер з ремонту та облуговування електроустаткування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

     Електроенергетика - рушійна сила виробничої діяльності будь-якої галузі народного господарства. Адже електрика - найзручніша форма передачі енергії на великі відстані і особливо до віддалених регіонів.
    Широке впровадження електроенергії у виробництво та побут супроводжується зростанням числа професій, пов'язаних з будівництвом електростанцій, обслуговуванням, ремонтом і налагодженням електричних мереж і устаткування.
     Професій, пов'язаних з електроенергетикою, дуже багато і вони достатньо різноманітні. Але в них є спільне - усі вони мають справу з електрикою.

  

Вимоги професії до людини

      Професія електромонтера відноситься до складу професій електротехнічного напрямку. В обов’язки електромонтера входить монтаж та обслуговування електричних мереж та електричного обладнання. Він забезпечує безперебійну роботу електроустаткування.

       Електромонтером може стати людина, яка має міцні базові знання. Без вивчення фізики не можна зрозуміти принципи роботи електроустаткування і механізмів, їх будову. Без знання креслення не можна прочитати схеми, зрозуміти, з чого складається той чи інший вузол, зробити ескіз деталі. Електромонтер повинен уміти вести розрахунки величин опору, діаметру провідника, навантажень електромереж тощо, тож і математика йому потрібна. Знання хімії необхідне для того, щоб визначити вплив різних речовин на обладнання. Це допомагає зрозуміти, чому і як спрацьовуються ті чи інші вузли та механізми. Без знання цих шкільних предметів не можна засвоїти такі спеціальні предмети, як електроматеріалознавство, електротехніку, що входять до програми навчання.

     Деталі і машини постійно удосконалюються, змінюються технічні характеристики механізмів, удосконалюється їх конструкція. Це означає, що електромонтер з ремонту та обслуговування електро устаткування повинен слідкувати за розвитком техніки і бути готовим до можливих змін у професійній діяльності.

Хоча, на перший погляд, робота електромонтера може видатись простою і доступною, але вона не прощає недбалого ставлення до неї. Порушення інструкцій, правил і норм безпеки праці, виробничої санітарії може призвести до травматизму, професійних захворювань.

          Електромонтер може одержати травму (механічну, електричну) як за своєї вини, тобто при порушенні ним трудової та виробничої дисципліни, правил та інструкцій з охорони праці, так і внаслідок неякісного інструктажу чи поганого навчання. 

Запрошуємо на навчання

       ДНЗ "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" здійснює прийом учнів з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» на основі:

- базової загальної середньої освіти (9-и класів) з терміном навчання 3 роки;

- повної загальної середньої освіти (11-и класів) з терміном навчання 1 рік.

    Навчальним планом з цієї професії передбачено вивчення: спеціальної технології, електроматеріалознавства, охорони праці, читання креслень, електротехніка з основами промислової електроніки, інформаційної технології, основ галузевої економіки і підприємництва. 

        По закінченні терміну навчання учні які вдало склали кваліфікаційний іспит отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.

        Час навчання зараховується у виробничий стаж.

        Кращим випускникам ДНЗ "Запорізький ПЦПТО" надається можливість продовжити навчання на ІІІ стунені для отримання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка».