Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

    Згідно пунктів 2 та 3 статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-19 Державний навчальний заклад "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до наступної інформації та документів:

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікати про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Детальніше...

Cтруктура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Детальніше...

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Детальніше...

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Детальніше...

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства