Педагогічна рада

Склад педагогічної ради

Відповідно до Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про професійну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, положень державної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Статуту ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» та інших нормативно-правових документів в галузі освіти, на основі висновків щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами (рішення педагогічної ради протокол №5 від 1.06.2010р.) з метою підвищення ролі методичної роботи, підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників та для керівництва і координації методичної роботи створено координаційне ядро педагогічної ради у такому складі:

  Полухін В.Ф.         – голова педагогічної ради, директор ДНЗ «ЗПЦПТО»

  Лагода Т.П.           – секретар педагогічної ради;

  Кловська О.М.      – відповідальна за виховну роботу;

  Недодара Н.В.       – відповідальна за навчально-методичну роботу;

  Гунченко Н.О.      – відповідальний за професійно-виробничу роботу

  Павлова О.Є.        – відповідальна за методичну роботу

Членами педагогічної ради є всі педагогічні працівники ДНЗ «ЗПЦПТО»