Експертні висновки

Експертні висновки

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти  «молодший спеціаліст» за освітньо-професійною програмою  «Виробництво харчової продукції»  зі спеціальності  181  «Харчові технології» у Державному навчальному закладі «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» (2018 рік)

Висновки 

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050401 «Зварювальне виробництво» у Державному навчальному закладі «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» (2016 рік)

Висновки

Експертний висновок за результатами проведення повторної акредитаційної експертизи спеціальності 5.090609 (5.05070104) "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних спорудї" у ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» (2016 рік)

Висновки