Накази про проведення акредитаційної експертизи

Накази про проведення акредитаційної експертизи

   Накази Міністерства освіти і науки України про проведення акредитаційної експертизи

Проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Виробництво харчової продукції" зі спеціальності 181 "Харчові технології" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"

Наказ № 756-л від 21.05.2018 р. 

Проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050401 «Зварювальне виробництво»

Наказ № 767 від 21.04.2016 р.

Проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатаціяелектроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Наказ № 766 від 21.04.2016 р.