Новини

ТЕЗИ ЗВІТУ
директора ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»
Полухіна Володимира Федоровича
про виконання умов контракту
за період з 01.07.2014 р. по 25.06.2019 р
на конференції трудового колективу

   Сьогодні розвиток професійної освіти і навчання набуває дедалі більшої ваги та значущості для розбудови економіки країни і нашого промислового запорізького краю. Звичайно, наш колектив не може лишатися осторонь цих процесів. Ми бачимо, відчуваємо, що професійна освіта належить до пріоритетних напрямів розвитку держави, керівництва регіону не тільки запорізької облдержадміністрації. А і радує те, що Європейський союз готовий підтримати наш заклад на шляху реформування та поліпшення системи підготовки кадрів.

   До історії біографії нашого навчального закладу додались ще 5 років, які я маю честь очолювати роботу нашого колективу. Сьогодні я звітую про результати нашої спільної роботи, успіхи, проблеми. Упродовж 5 ровів я разом з вами тримав руку на пульсі життя навчального закладу.
   І це не красиві слова, навіяні добрим емоційним станом. Це реальність у повсякденному навчально-виробничому процесі.
   Сьогодні перехід до сталого розвитку України передбачає процес зміни ціннісних орієнтацій, законодавчої бази професійної освіти.
   У 2018 р. розроблено проект концептуальних засад розвитку професійної освіти «Сучасна професійна освіта». Він схвалений колегією МОН України. Законодавчо закріплена робота і місце дуальної освіти. Завершено роботу над нашим довгоочікуваним ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Його передано для розгляду у Верховну Раду.

 Ознайомитися зі звітом детальніше

1 3