Новини

Контроль сировини, напівпродуктів і готового продукту на промислових підприємствах, аналіз питної, промислової і стічної води, аналіз повітря, яким ми дихаємо, аналіз харчових продуктів і ще багато інших аналізів виконують лаборанти хімічного аналізу.
   Надходить на підприємство сировина. Перш ніж приступити до її переробки, потрібно перевірити із яких компонентів вона складається, який вміст в ній різних речовин. Іде переробка сировини: необхідний контроль за процесом перетворення реагуючих речовин, щоб вчасно прийняти міри, якщо реакція буде проходити в небажаному напрямку.
   Одержано готовий продукт. Чи відповідає його якість необхідним вимогам? А якщо продукт довго зберігати, чи не зміниться його склад? Всі ці завдання розв'язує лаборант хімічного аналізу.
   Робота лаборанта досить складна і трудомістка, але разом з тим дуже важлива і цікава.
   Професія лаборанта-хіміка належить до тих професій, де можна проявити свої здібності, уміння, розум, спритність, талант.

laborant

   Повинен знати: Загальні основи аналітичної і фізичної хімії; призначення і властивості застосовуваних реактивів; правила складання лабораторних установок; способи визначення маси і об’єму хімікатів; способи приготування складних титрованих розчинів; правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення необхідних розрахунків за результатами аналізу; правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів; технічні умови і державні стандарти на проведені аналізи, правила ведення технічної документації на виконані роботи.

   Повинен уміти: Проводити складні аналізи суміші пульпи, розчинів, реактивів, концентратів, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів, готової продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив, кислот, лугів за встановленою методикою. Проводити різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових сплавів, феросплавів, високолегованих сталей. Визначати кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на основі титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію за встановленими методиками. Встановлювати і перевіряти складні титри. Визначати нітрозність, міцність кислот. Виконувати аналіз ситовим або електроваговим методом за ступенем концентрації розчинів. Аналізувати сильнодіючі отрути, вибухові речовини. Проводити повний аналіз газів на апаратах ВТІ, газофракційних апаратах і хроматографах. Готувати складні реактиви і перевіряти їх придатність. Проводити у лабораторних умовах синтез за згаданою методикою. Визначати ступінь конверсії аміаку або окисності нітрозних газів. Визначати теплотворну спроможність палива. Оформляти і розраховувати результати аналізу. Складати лабораторні установки за наявними схемами. Проводити випробування покриття виробів на спеціальних приладах – везерометрі, камері тропічного клімату, приладі Мегера тощо. Проводити арбітражні аналізи прості та середньої складності.

Контролер у виробництві чорних металів

   Контролер у виробництві чорних металів – це експерт, що оцінює якість продукції, яка випускається на металургійних підприємствах.
   Контролер контролює дотримання технологічних інструкцій працівниками підприємств, а також виконує контроль проб чавуну, сталі, вугілля, шихти, хімічних продуктів, веде облік продукції та оформлення необхідної документації з занесенням в комп’ютерну мережу.

kontroler

   Повинен знати: фізичні та хімічні властивості напівфабрикатів, сировини, палива і готової продукції, що підлягають контролю; вимоги державних стандартів до якості продукції в експортному виконанні.
   Повинен уміти: здійснювати потоковий контроль окремих технологічних операцій виробництва і обробки чорних металів і труб. Контролювати якість вугілля, шихти, коксу і хімічних продуктів. Здійснювати вибірковий контроль якості проміжних продуктів. Контролювати якість зварних швів труб методом рентгенотелевізійного контролю. Приймати та контролювати якість продукції, що випускається, контролювати якість металу і труб методом дефектоскопії. Розбраковувати, атестовувати і відвантажувати готову продукцію відповідно до технічних умов і державних стандартів. Вміти користуватись персональним комп’ютером при отриманні інформації на виготовлену продукцію, вводити дані на відвантажену продукцію в ПК, роздруковувати сертифікати якості. Контролювати правильність провадження випробувань продукції, відбору проб для проведення аналізів та випробування сировини, напівфабрикатів, палива, вогнетривких матеріалів та готової продукції.
   Виявляти брак або випуск готової продукції зниженої якості, порушення технологічних інструкцій та повідомляти про це контролера вищої кваліфікації або майстра відділу технічного контролю.
   Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- додержуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
- знати інформаційні технології.

Запрошуємо на навчання

   Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти здійснює прийом учнів за професією "Лаборант хімічного аналізу. Контролер у виробництві чорних металів" на основі:
- базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 3 роки і 26 тижнів;
- повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 10 місяців.
   Всі учні забезпечуються стипендією

   До складу учнів зараховуються, як хлопці так і дівчата бажаючі отримати цю професію. По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.
   Випускникам гарантовано працевлаштування на металургійні підприємства Запорізького краю: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжтрансформатор» та інші.
   Час навчання зараховується у виробничий стаж.

У цім краю – вогонь усім за друга
Тут люди з сталлю запросто на «ти»
Тут сам Дніпро, зелений від напруги
Жене могутні сили у дроти.

prokatnik

   Прокатник працює з гарячим металом, який нагрівається в кільцевих печах. Прокатник встановлює режим роботи печі, підтримує та контролює його. Після нагріву металу з допомогою рольганга задається до валків прокатного стану. На цьому етапі прокатник контролює весь хід прокату металу та перевіряє його розміри після прокату. Крім того прокатник займається обробкою гарячого металу за допомогою спеціальних пристосувань та обладнання. Йому доводиться різати, правити гарячий метал.

   Характеристика робіт. Прокатник повинен вести процес прокатки зливків, слябів, заготівок в гарячому стані за заданою технологією на прокатних станах різних типів. Визначення готовності зливків, слябів до прокату. Направлення і приймання зливків полоси прутка для задачі в валки прокатного стану. Контроль за розміром прокату. Регулювання роботи еджерної кліті, систем охолодження та змащення. Заміну валків, проводок та налаштування стану. Керування рольгангами, листоукладачами для транспортування смуг до гільйотинних ножиць, обрізка кінців та кромок смуги. Участь в налаштуванні та ремонті стану а також у перевалці валків.
   Повинен знати. Улаштування обладнання станів, механізмів та засоби управління ними. Основні властивості металів, які обробляють, технологію гарячої прокатки, систему маслопроводу станів.
   Професійно-важливі якості.
Фізична сила і витривалість
Гарна реакція
Холоднокровність та рішучість
Кваліфікація по випуску 4 розряд
   Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти єдиний в області навчальний заклад, який готує робочі кадри для металургійних підприємств.
Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти постійно підтримує дружні зв’язки з металургійними гігантами ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Дніпроспецсталь» та інші металургійні підприємства міста. В центрі майстерності навчають викладачі та майстри. Трудова сім'я готує собі заміну металургів, які з гордістю скажуть: «Прокатник – моє покликання!» і розуміють, що чим більше металу, тим міцніша Батьківщина. Тому професія «Прокатник гарячого металу» потрібна.

Слюсар-ремонтник

   Слюсар – це робітник, який обробляє метали ручним або механізованим інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми. Професія дуже поширена, необхідна для будь-яких видів і етапів виробництва, де є техніка, механізми, прилади, агрегати.
   Цінується праця слюсаря – майстра, від якого вимагається вміння виконувати всі види ручної обробки металів. Праця слюсаря–ремонтника потрібна в багатьох галузях господарства: на машинобудівних підприємствах, в будівельних організаціях, в сільському господарстві, на підприємствах і організаціях сфери побутового обслуговування тощо.

slyusar   

   Слюсар-ремонтник відновлює первісний технічний стан промислового обладнання, забезпечує його безперебійну роботу, здійснює повсякденний технічний нагляд, а в необхідних випадках проводить поточний та капітальні ремонти.
   Слюсар-ремонтник – робітник, що обслуговує техніку на виробництві та в побуті, регулює, виконує поточний і терміновий ремонти, проводить профілактичні заходи. Ремонтнику необхідно добре розбиратися в тих механізмах, з якими він працює, знати логіку їхнього функціонування і властивості матеріалів, з яких вони виготовлені. Фахівець даного профілю може виконувати поточний, капітальний і плановий ремонт техніки.
   Праця слюсаря-ремонтника необхідна в багатьох галузях: в експлуатаційних відділах, на підприємствах, заводах, ЖЕКах, ремонтних майстернях, на будівництві, в хімічній промисловості, в машинобудівництві, в фермерському господарстві, бо машини і механізми стали невід’ємною частиною нашого життя.

Запрошуємо на навчання

   Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти здійснює прийом учнів з професії "Прокатник гарячого металу", " Прокатник гарячого металу. Слюсар-ремонтник" на основі:

- базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 3 роки і 26 тижнів;
- повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 10 місяців.
   Всі учні забезпечуються стипендією.
   По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.
   Випускникам гарантовано працевлаштування на металургійні підприємства Запорізького краю: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжтрансформатор» та інші.
   Час навчання зараховується у виробничий стаж.

У цім краю – вогонь усім за друга
Тут люди з сталлю запросто на «ти»
Тут сам Дніпро, зелений від напруги
Жене могутні сили у дроти.

prokatnik

   Прокатник працює з гарячим металом, який нагрівається в кільцевих печах. Прокатник встановлює режим роботи печі, підтримує та контролює його. Після нагріву металу з допомогою рольганга задається до валків прокатного стану. На цьому етапі прокатник контролює весь хід прокату металу та перевіряє його розміри після прокату. Крім того прокатник займається обробкою гарячого металу за допомогою спеціальних пристосувань та обладнання. Йому доводиться різати, правити гарячий метал.

   Характеристика робіт. Прокатник повинен вести процес прокатки зливків, слябів, заготівок в гарячому стані за заданою технологією на прокатних станах різних типів. Визначення готовності зливків, слябів до прокату. Направлення і приймання зливків полоси прутка для задачі в валки прокатного стану. Контроль за розміром прокату. Регулювання роботи еджерної кліті, систем охолодження та змащення. Заміну валків, проводок та налаштування стану. Керування рольгангами, листоукладачами для транспортування смуг до гільйотинних ножиць, обрізка кінців та кромок смуги. Участь в налаштуванні та ремонті стану а також у перевалці валків.
   Повинен знати. Улаштування обладнання станів, механізмів та засоби управління ними. Основні властивості металів, які обробляють, технологію гарячої прокатки, систему маслопроводу станів.
   Професійно-важливі якості.
Фізична сила і витривалість
Гарна реакція
Холоднокровність та рішучість
Кваліфікація по випуску 4 розряд
   Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти єдиний в області навчальний заклад, який готує робочі кадри для металургійних підприємств.
Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти постійно підтримує дружні зв’язки з металургійними гігантами ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Дніпроспецсталь» та інші металургійні підприємства міста. В центрі майстерності навчають викладачі та майстри. Трудова сім'я готує собі заміну металургів, які з гордістю скажуть: «Прокатник – моє покликання!» і розуміють, що чим більше металу, тим міцніша Батьківщина. Тому професія «Прокатник гарячого металу» потрібна.   

Запрошуємо на навчання

   Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти здійснює прийом учнів з професії "Прокатник гарячого металу", " Прокатник гарячого металу. Слюсар-ремонтник" на основі:

- базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 3 роки і 26 тижнів;
- повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 10 місяців.
   Всі учні забезпечуються стипендією.
   По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.
   Випускникам гарантовано працевлаштування на металургійні підприємства Запорізького краю: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжтрансформатор» та інші.
   Час навчання зараховується у виробничий стаж.

Крани металургійного виробництва найбільш поширений вид підйомно-транспортного обладнання.

Для обслуговування кранів необхідні висококваліфіковані машиністи, оскільки без них не працювали б самі машини.

mash krana

   Унікальність професії - людина з такою професією не повинна боятися висоти, зобов’язана знати основи фізики і геометрії, виконує роботи по підйому і транспортуванню вантажів в доменних, сталеплавильних, прокатних і трубних цехах на підприємствах металургійної промисловості. Бере участь в ремонті устаткування цехів. Контролює правильність використання вантажниками вантажозахватних пристосувань. Стежить за показаннями приладів (покажчики вантажопідйомності, та ін.) і сигнальними жестами вантажника. Стежить за технічним станом крану (механізми, гальма, канати, підкранові шляхи). Відповідно до присвоєної кваліфікації машиніст працює з вантажами різної маси. До роботи машиніста крана допускаються люди з психофізіологічними особливостями, такі, як: 

- уважність;

- пам'ять зорова і слухова;

- емоціональна стійкість;

- стійкість до впливу стресів;

- орієнтація в просторі;

- відповідальність;

- лідерські якості;

- робота в команді.

   Машиніст крана може проживати у будь-якому місті світу, так як вантажі необхідно підіймати будь-де. З висоти кабіни машиніста крана відкриваються різноманітні краєвиди Висококваліфіковані кранівники постійно одержують достойну заробітну плату на металургійних підприємствах. Область професійної діяльності – участь в технологічних процесах металургійного виробництва. Виконання трудових функцій - управління вантажо- підйомними кранами різних конструкцій.

   З висоти кабіни машиніста крана відкриваються різноманітні краєвиди.

   Висококваліфіковані кранівники постійно одержують достойну заробітну плату на металургійних підприємствах.

   Область професійної діяльності – участь в технологічних процесах металургійного виробництва. Виконання трудових функцій - управління вантажо-підйомними кранами різних конструкцій.

Слюсар-ремонтник

      Слюсар – це робітник, який обробляє метали ручним або механізованим інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми. Професія дуже поширена, необхідна для будь-яких видів і етапів виробництва, де є техніка, механізми, прилади, агрегати. Цінується праця слюсаря – майстра, від якого вимагається вміння виконувати всі види ручної обробки металів. Праця слюсаря–ремонтника потрібна в багатьох галузях господарства: на машинобудівних підприємствах, в будівельних організаціях, в сільському господарстві, на підприємствах і організаціях сфери побутового обслуговування тощо.

slys rem

  Слюсар-ремонтник відновлює первісний технічний стан промислового обладнання, забезпечує його безперебійну роботу, здійснює повсякденний технічний нагляд, а в необхідних випадках проводить поточний та капітальні ремонти.

   Слюсар-ремонтник – робітник, що обслуговує техніку на виробництві та в побуті, регулює, виконує поточний і терміновий ремонти, проводить профілактичні заходи. Ремонтнику необхідно добре розбиратися в тих механізмах, з якими він працює, знати логіку їхнього функціонування і властивості матеріалів, з яких вони виготовлені. Фахівець даного профілю може виконувати поточний, капітальний і плановий ремонт техніки.

   Праця слюсаря-ремонтника необхідна в багатьох галузях: в експлуатаційних відділах, на підприємствах, заводах, ЖЕКах, ремонтних майстернях, на будівництві, в хімічній промисловості, в машинобудівництві, в фермерському господарстві, бо машини і механізми стали невід’ємною частиною нашого життя.

Запрошуємо на навчання

Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти здійснює прийом учнів з професії "Машиніст крана металургійного виробництва", "Машиніст крана металургійного виробництва. Слюсар-ремонтник" на основі: 

-  базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 4 роки;

- повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 1 рік і 14 тижнів.

Всі учні забезпечуються стипендією.

      До складу учнів зараховуються, як хлопці так і дівчата бажаючі отримати цю професію. По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Випускникам гарантовано працевлаштування на металургійні підприємства Запорізького краю: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжтрансформатор» та інші.

   Час навчання зараховується у виробнтчий стаж.

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

   Професія зварник є дуже розповсюдженою, як на Україні та в усьому світі.

    Зварювання – надійний та економічний спосіб нероз’ємного з’єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Неможливо уявити сучасне оточуюче середовище, без застосування такого міцного і доступного способу з’єднання, як зварювання. 
     Зварювання необхідне майже у всіх галузях господарчого комплексу: для спорудження нових конструкцій, для ремонту машин і апаратів, відновлення пошкоджених споруд. Зварювальні конструкції несуть свою службу при надвисоких та  наднизьких температурах, під тиском, який у багато разів  перевищує атмосферний, і в умовах космічного вакууму. Воно і надалі буде безперервно вдосконалюватисьтарозвиватись.
    Саме в Україні вперше в світі були розроблені та стали використовуватися електричні контактно-стикові зварювальні машини та машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є. О. Патоном.

   

Вимоги професії до людини

   Праця зварника різнобічна і вимагає багатьох знань і вмінь. Для оволодіння професією електрогазозварника необхідні грунтовні загальноосвітні знання з фізики, хімії, математики і креслення.
   Він зобов’язаний мати грунтовні спеціальні теоретичні знання, широке технічне, творче мислення, бути загальноосвіченою людиною, бездоганно володіти практичними прийомами та навичками.
   Професія газозварника підходить тим, хто має інтерес до техніки, любить фізично працювати, має умілі руки.
   Зварник має вправно володіти своїми рухами, швидко опановувати рухові навички. Особливості рухів зварника полягають у високій точності, безперервності, ритмічності, у регульованості темпу. 
   Добре розвинений слух допомагає зварнику визначати довжину дуги, нормальну роботу джерела живлення. 
   Робота зварника творча. Вона спрямована на пошук нових шляхів і рішень, поглиблення знань, виховання ініціативи.

Запрошуємо на навчання

   ДНЗ "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" здійснює прийом учнів з професії «Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» на основі: 
базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 3 роки;
повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 1 рік.

   Навчальним планом з цієї професії передбачено вивчення: спеціальної технології, матеріалознавства, охорони праці, читання креслень, електротехніка з основами промислової електроніки, інформаційної технології, основ галузевої економіки і підприємництва.  
   По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.
  Час навчання зараховується у виробничий стаж. 

 Кращим випускникам ДНЗ "Запорізький ПЦПТО" надається можливість, без проходження незалежного тестування, продовжити навчання на ІІІ стунені для отримання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Прикладна механіка».

«Земля еще и потому щедра,

Что в мире существуют повара!

Пускай твердят про вечность летописцы,

Пусть трагик воспевает пыль эпох,

А я – о прозе, о еде, о пище!

Ведь, если где-то существует Бог,

Его я вижу у плиты великой,

С загадочною доброю улыбкой!»

    Такі прекрасні слова присвятив великий російський поет Роберт Рождественський професії кухаря.

    Мистецтво приготування їжі – кухарська справа – є одним з найдавніших.

    Протягом тривалого часу приготування їжі було справою домашніх господинь, кухарок, та окремих кухарів-професіоналів.

    Поєднуючи чотири основних смаки (солодкий, кислий, солоний, гіркий), використовуючи широку гаму запахів та ароматів, майстер-кухар володіє таємницею дії ароматично-смакових компонентів їжі на емоційну сферу нашої психіки.

    Можливо, саме ця творча сторона праці кухаря і привертає таку велику кількість бажаючих її опанувати. Недарма в народі кажуть: гарний кухар вартий лікаря. 

Вимоги професії до людини  

   Підприємства громадського харчування відіграють значну роль в укладі нашого життя. З кожним роком їх значення зростає До основних їх типів відносяться: фабрики-заготівельні, фабрики-кухні, комбінати напівфабрикатів, ресторани, їдальні, закусочні, чайні, магазини кулінарії.

   Під час вибору професії необхідно врахувати її спорідненість з такими професіями, як кондитер, пекар, офіціант, бармен, технік-технолог громадського харчування, продавець.

   Ці обставини можуть бути корисними у випадках зміни роботи і допоможуть обрати ту професію, для оволодіння якою вже є певні навички, знання, необхідні психофізіологічні якості.

   Висококваліфікований кухар може займатися індивідуальною трудовою діяльністю, а за наявності організаторських здібностей створити власну структуру з виготовлення та реалізації продукції через підприємства громадського харчування та приватні підприємства харчування.

   Акуратність, уважність, творча фантазія під час виготовлення та оформлення кулінарних виробів – основні якості, які потрібні кухарю.

   Професія кухаря не терпить дилетантів. Як і в усіх великих і малих справах, тут потрібна єдність багатьох чинників, головні з яких, мабуть, професійні знання всіх тонкощів кулінарного мистецтва, любов і вірність своєму покликанню.

     Кухар повинен знати:

-режим і тривалість теплої обробки продуктів;

-ознаки доброякісності продуктів;

-норми співвідношення та закладання сировини під час приготування страв;

-технологія виготовлення і правила оформлення страв;

-правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і гігієни.

    Кухар повинен вміти:

-готувати не тільки смачну, але й здорову їжу;

-володіти всіма тонкостями мистецтва при готування їжі;

-здійснювати первинну кулінарну обробку сирих продуктів;

-готувати порційні напівфабрикати, холодні закуски, перші, другі і треті страви, різноманітні соуси;

-місити тісто і випікати з нього вироби;

-визначати якість їжі.

Кондитер

   Українська кухня з давніх-давен відзначалась різноманітністю страв з високими смаковими і поживними якостями. В період трипільської культури (з тисячі років тому) населення Правобережної України вирощувало зернові – пшеницю, ячмінь та просо, а пізніше з’явилося жито. Стародавні слов’янські народи вже випікали хліб з борошна, яке розмелювали на ручних жорнах, а пізніше – на водяних та вітряних млинах. Нашим предкам були відомі пироги, калачі, короваї на меду і з маком.

   Професія кондитера – широка та змістовна, навіть за великої розвиненості мережі громадського харчування її поділяють на такі:

- тістовод

- пекар

- бісквітник

- вафельник

- цукерник

- глазурувальник

- карамельник.

   Тобто, в складі цієї професії можна виділити всі ці самостійні категорії, а професію «кондитер» віднести до універсальної. Підготований класний кондитер може вільно працювати за будь-якою суміжною професією.

   Кондитер – це професія, яка передбачає як ручну, так і механізовану роботу за допомогаю автоматичних приладів та устаткувань. Це маслорізка, кремозбивальна і помадозбивальна машини, пекарні, змішувачі, ножі, котли, духові шафи. Кондитер у роботі має освоїти багато прийомів та видів основних та підсобних робіт, має справу з великою кількістю сировини: борошно, цукор, яйця, жири, какао, горіхи, ароматизатори, барвники і тому подібне.

   Кондитер проводить дуже багато різноманітних операцій: фільтрацію, вимірювання сировини, виготовлення тіста за рецептурою, регулювання температури, випікання, при цьому дотримується необхідних технологічних процесів.

   Професія кондитера – це професія, в якій більш-менш значущий спеціаліст має не лише заробіток, а щось значніше – можливість заявити про себе особистим закладом або війти в історію, як увійшло поняття тістечко «Наполеон» або «Буше»: Буше-кондитер як відкриавч нового способу випікання бісквіту, а великий Боунопарт як любитель пікантно-ніжного тістечка. Так що у кондитера є маса можливостей – від винаходу якогось «Вергуна Потапенка» до відкриття затишного «Куточка сладкоїжки», де будуть лише його есклюзивні кошики та тістечка, де дітки будуть сидіти у солодких печивних хатинках і складати мозаїки з бубликів або літерок, п потім їх зїдати і приходити до «Солодкої казки» кожну неділю і будуть тягнути бабусь і дідусів не до Мк. Дональдса з їх кульками, а до цих чарівних Хатинок. І робота кондитера перетвориться не на просте добуваня грошей, не на заробіток, а на свято, де моральне задоволення і національна гідність буде радувати і допомагати жити і багатіти Україні.                                  

Запрошуємо на навчання

ДНЗ "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" здійснює прийом учнів з професії "Кухар", "Кухар. Кондитер" на основі: 

-  базової загальної середньої освіти ( 9-и класів) з терміном навчання 3 роки і 4 місяці;

повної загальної середньої освіти ( 11-и класів) з терміном навчання 1 рік і 4 місяці.

   Навчальним планом з цієї професії передбачено вивчення: спеціальної технології, матеріалознавства, охорони праці, читання креслень, електротехніка з основами промислової електроніки, інформаційної технології, основ галузевої економіки і підприємництва.  

   По закінченні терміну навчання учні, які вдало склали кваліфікаційний іспит, отримують диплом державного зразка, випускники 9-х класів додатково отримують атестат про повну загальну середню освіту.

   Час навчання зараховується у виробничий стаж. 

  Кращим випускникам ДНЗ "Запорізький ПЦПТО" надається можливість, без проходження незалежного тестування, продовжити навчання на ІІІ стунені для отримання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»  за спеціальністю «Харчові технології».

 

Серед безлічі речей, добрих або поганих, винайдених сучасним cвітoм, однією з найбільш корисних без сумніву є пошта, послуги якої надаються всій земній кулі...

Так оцінив значення пошти видатний політичний діяч, колишній прем'єр - міністра незалежної Індії Джевахарлал Неру. Адже її послугами справді користується все цивілізоване людство. I у кожної людини своя думка щодо її устрою, рівня оснащеності, оперативності i якості надання послуг — всього того, з чого складається цей величезний, справді живий організм. У кожній кpaїні пошта, а подекуди лише пошта, є повсякденним i доступним методом спілкування.
За будь - якої погоди та за будь - яких життєвих обставин пошта працювала і слугувала людям. 

   

Вимоги професії до людини

      Професія оператора поштового звязку - це професія тісного контакту з людиною, споживачем, користувачем поштових послуг. З яким настроем залишать поштове відділення Ваші споживачі, чи захочуь прийти до Вас знаву - залежить тільки від Вас. Оформити поштові відправлення, надіслати телеграму, бандероль чи посилку - це просто, якщо цьому навчитися. Значно важче всю зміну спілкуватись з людьми, які йдуть до Вас зі своїми радостями й прикрощами. 

      Приходьте на роботу завжди в охайному вигляді, в установлений розкладом час, залишайте за дверима усі свої негаразди та проблеми. Перед початком робочого дня підготуйте своє робоче місце таким чином, щоб Вам було зручно, швидко та якісно обслуговувати користувачів ( викладіть іменні речи, штампи, ручки, олівці та ін. в місцях, зручних для користування). На робочому місці оператора має бути повний асортимент поштових марок, маркованих конвертів та карток, а також товарів, що надійшли до об’єкту поштового зв’язку для реалізації у роздріб. Слідкуйте за порядком і чистотою, не допускайте розміщення на столі та бар’єрі сторонніх предметів.  Ваша усмішка, доброзичливий голос, стриманість, високий професіоналізм  - завжди стануть Вам на допомозі.

Запрошуємо на навчання

     ДНЗ "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти" здійснює прийом учнів з професії "Оператор поштового звязку" на основі: 
- повної загальної середньої освіти  (11-и класів) з терміном навчання 1 рік.

    Навчальним планом з цієї професії передбачено вивчення: спеціальної технології, адміністративної географії, ділового українського мовлення, етики та психології ділових відносин, охорони праці, інформаційної технології, основ галузевої економіки і підприємництва.  
       До складу учнів зараховуються, як хлопці так і дівчата бажаючі отримати цю професію.  По закінченні терміну навчання учні які вдало склали кваліфікаційний іспит отримують диплом державного зразка.
            Час навчання зараховується у виробничий стаж.